Podziękowania dla TRANS-MED

Podziękowania dla Dariusza Witkowskiego właściciela firmy TRANS-MED za zakup dla trenerów naszych drużyn kompletu meczowego Dres, Ortalion, Koszulka. Chcielibyśmy podkreślić, że firma Pana Dariusza po raz kolejny pomogła naszemu klubowi i na pewno nie ostatni. W siedzibie firmy TRANS-MED została wręczona okolicznościowa koszulka właścicielowi firmy. Osobne podziękowania dla Pawła Maciejewskiego – Radnego Gminy Warka za…